Styrelsecafé 2 september

VIKTEN AV ETT FUNGERANDE STYRELSEARBETE

StyrelseAkademien och Swedbank bjuder in till seminarium kring hur ett aktivt och professionellt styrelsearbete kan vara avgörande för ett företags framgång och lönsamhet. 

Tid: Tisdagen den 2 september 2014, kl. 18.00 – ca 20.30
Plats: Swedbank Halmstad ingång från Storgatan 8

PROGRAM

- Fika och mingel
- Stefan Ståhl, Swedbank, inleder med aktuell information
- Urban Jansson, styrelseproffs och en av Sveriges största profiler inom näringslivet berättar om vikten av styrelsearbete i ägarledda bolag

Medlem i StyrelseAkademien: 100 kr inkl. moms
Icke medlem: 150 kr inkl. moms

Läs mer och anmäl dig på StyrelseAkádemiens hemsida.